Male Division

Name Total Points
Sanjay Negi 120
Shivalinga M 34
Aaron Eipe John 32
Sachin G 20
Brijesh 20
Ankur Kumar 18
Hiren Patel 18
Ravi Paramar 18
Rajasekar Pachai 18
Tarun Singh 18

Female Division

Name Total Points
Ravinderpreet Kaur 144
Swati Goswami 132
Jacqueline babitha xavier 106
Tamanna 58
Swetha Devaraj 32
Sanjana George 20
Fiona O’Brien 20
Ritika Borah 16
Suman Yadav 16
Meenu 14

Male Division

Name Total Points
Balbir Kumar 110
Sanjay Negi 74
Jeeva Alagesan 50
Amit Kadian 44
Devrath DV 22
Rajath Samatha 20
Rupak Kumar 18
Sekhar Pachai 18
Raghava Reddy 18
Vikesh Malik 16

Female Division

Name Total Points
Sneha Desu 118
Swati Goswami 104
Maria O 20
Ritika Borah 18
Viki Tinkleman 16
Isha Sandhu 16
Neelam Khanna 16
Aradhana Reddy 16
Reeti Sahai 14
Urmi Kothari 14